portfolio

 

Mijn beelden trachten een ruimte te bereiken die met zijn wortels huist onder onze realiteit (naar Tom van Imschoot). Het universum van het onderliggende weten dat nog geen woorden wil krijgen. Schoonheid zit voor mij in het aanraken van die onontgonnen wereld.